Lite eller stort. Lokalt eller landsdekkende. Våre fagfolk utfører ditt oppdrag fagmessig og trygt.

utendors skilting

Taktilskilting og ledelinjer er nå pålagt i nye offentlige bygg.
Eldre bygg må også oppgraderes til denne type skilting og merking.

Vi produserer og monterer taktilløsninger, og har opparbeidet oss
erfaring på dette utfordrende området.